Samhälls­vetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet

460x260

Hos oss på samhällsvetenskapsprogrammet får du en utmärkt grund för fortsatta teoretiska studier. Båda våra inriktningar ger dig bred högskolebehörighet och du kan utbilda dig till många olika yrken i framtiden.

Fokus på kunskap och kreativitet

På inriktning samhällsvetenskap studerar du aktuella samhällsfrågor, vad som formar samhället och vad som kommer att påverka framtiden.

Du studerar demokratifrågor, internationella relationer, kommunikation, etik, genusfrågor och hållbar utveckling.

Vi har ett samarbete med Utrikespolitiska institutetlänk till annan webbplats där vi får skräddarsydda seminarier och föreläsningar kring dagsaktuella frågor.

En fördjupningskurs handlar om mänskliga rättigheter (MR) och vi är från och med hösten 2016 en av få Amnestyskolorlänk till annan webbplats i Sverige.

Du lär dig att arbeta vetenskapligt och att utveckla ditt kreativa tänkande.

Spännande kurser, nya kunskaper och utmanande projekt

Vi arbetar ibland i projekt där du får tillämpa dina kunskaper från flera ämnen för att söka svar på intressanta frågeställningar.

Dagsaktuella ämnen

Vi arbetar ofta med aktuella teman där flera ämnen ingår. I år kommer vi bland annat arbeta med segregation, amerikanska presidentvalet, Europas framtid och terrorism.

Minister för en dag

Ett rollspel arrangerat av Folk och försvar. Du spelar minister och sköter politiken i "Gröna havsregionen" Du måste fatta avgörande beslut för att rädda ditt land. Det kan handla om oljefyndigheter, militär kapprustning, miljöproblem eller terrorattentat.

Internationella konflikter

Vilka orsaker finns det bakom konflikterna vi ser på TV varje dag? Hur skapar man försoning och en hållbar fred? Med hjälp av bland annat föreläsningar på Utrikespolitiska institutet och ABF får du studera någon av de konflikter som pågår just nu.

Källkritik och konspirationsteorier

Varje dag översköljs du av mängder av information från en mängd olika källor. Hur ska du veta vad som är sant och vad som är falskt? Du får lära dig att kritiskt granska källor och att tänka själv.

Gymnasiearbetet

Under sista läsåret knyter du ihop de kunskaper som du fått under utbildningen. Vi ger dig möjlighet att arbeta med ditt gymnasiearbete i flera kurser och du får regelbunden handledning under arbetets gång.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen

 

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/Svenska som andra språk 1

100

Svenska 2/Svenska som andra språk 2

100

Svenska 3/Svenska som andra språk 3

100

  

Programgemensamma karaktärsämnen

 

Filosofi 1

50

Moderna språk

200

Psykologi 1

50

  

Inriktning samhällsvetenskap

 

Geografi 1

100

Historia 2a

100

Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100

  

Programfördjupning

 

Engelska 7

100

Politik och hållbar utveckling

100

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
(Mänskliga rättigheter)

100

  

Övrigt

 

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Lekställning på Vattmyraskolan

Reception

08-580 283 73
Mälarvägen 2 
177 41 Järfälla
jarfallagymnasium@jarfalla.se

Personal

Vi som jobbar på skolan

Kontakta oss | Frågor & svar