Språkintroduktion

460x260

Språkintroduktion är en utbildning för dig som nyligen anlänt till Sverige.

Din utbildning

Vi är en skola som erbjuder möjlighet att läsa upp till 12 grundskoleämnen. Du förbereds för fortsatta gymnasiestudier, studier på folkhögskola eller andra vuxenutbildningar.

Ämnesintegrering

Vi arbetar ämnesintegrerat i SO- och NO-ämnen samt drama. Du möter utbildade ämneslärare i respektive ämne och SVA-läraren finns med i denna undervisning. Vi arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt.

Olika förkunskaper

Dina förkunskaper kartläggs för att säkerställa att du får undervisning på den nivå du befinner dig. I matematik och engelska kan du fortsätta på redan uppnådd nivå.

Vi vänder oss även till elever som har kort eller ingen skolbakgrund.

Bonus

I den närbelägna simhallen får du lära dig att simma.

Modersmål och studiehandledning erbjuds för språkintroduktionselever.

Din framtid

Beroende på studietakt och ålder kan du gå här i 1-4 år. Efter avslutat språkintroduktionsprogram kan du fortsätta med gymnasium, folkhögskola eller andra vuxenutbildningar.

Lekställning på Vattmyraskolan

Reception

08-580 283 73
Mälarvägen 2 
177 41 Järfälla
jarfallagymnasium@jarfalla.se

Personal

Vi som jobbar på skolan

Kontakta oss | Frågor & svar