Arkitektur och design

Design och produktutveckling

460x260

Bli arkitekt, produktdesigner eller konstruktör! Du vill påverka hur vi kommer att bo i framtiden, och utforma och förbättra de föremål som vi kommer att använda.

Arkitektur och design är profilen som ger dig spetskompetens. Den breda utbildningen finns under design och produktutveckling på teknikprogrammet.

I kurserna arkitektur hus och hållbart samhälle arbetar du med byggnaders och miljöers utseende och funktioner. Du upptäcker samspelet med omgivningen idag och under historiens gång. I designkursen kombinerar du din kunskap om estetiskt tilltalande former hos en produkt med rätt funktion och teknik.

I andra kurser får du lära dig viktiga redskap för framtidens uppgifter, som konstruktions- och CAD- teknik, och hur man med bilder och symboler kommunicerar i tryck och på nätet.

Utbildningens mål är att ge insikt i arkitektens och formgivarens möjligheter och utmaningar!

Hållbart samhällsbyggande

I hållbart samhällsbyggande läser vi om samhällsplanering ur ett såväl historiskt som nutida perspektiv. Vi lär oss att identifiera olika problem och hur de kan lösas genom användandet av samhällsplanering och olika tekniska lösningar. Allt med syftet att nå ett mer hållbart samhällsbyggande.

Arkitektur – Hus

I kursen arkitektur hus lär vi oss om hur arkitektur och samhällsbyggande förändrats genom historien. Vi lär oss om olika byggmaterial, lagar och regler samt genomföra och redovisa olika arkitekturuppgifter med ritningar, modeller och digitala ritprogram.

Design

I design kursen jobbar du med designprocessen som betyder från idé till färdig produkt. Det kan vara en ergonomisk möbel, ett mobilskal eller en innovativ strömbrytare. Vi samarbetar med KomTek som är en teknikskola med bra verkstadslokaler.

Bild och form

Du skaffar dig grunderna i olika skisstekniker för att kunna använda dem i de kommande kurserna. Färg och formlära är också två viktiga komponenter. Innehållet har en estetiskt och konstnärligt röd tråd.

Cad

I cadkurserna lär du dig ritteknik och det som kallas för 3D-ritning. Du bygger upp objekt och konstruktioner i programmet SolidWorks. De kan senare skrivas ut på vår 3D-printer. I programmet Archicad bygger du hus och dess miljöer.

Grafisk kommuniktion

Här lär du dig Adobes programvaror för att kunna skapa förpackningar, bildredigera och trycksäkra din logga. Photoshop, Illustrator och Indesign är ditt huvudsakliga arbetsredskap men du övar även upp ditt seende för grafiskform med papper och penna.

IV-val

På teknikprogrammet kan du läsa moderna språk fortsättning redan i åk1 för att inte tappa dina språkkunskaper och få 0,5 p som meritpoäng. En annan populärkurs är engelska 7 i åk 3 för att bli ännu bättre på engelska och ibland ordnar du och kurskompisarna en studieresa till ett engelsktalande land. Kursen är även den meritgivande. Lockar fysik 2 så läser du även det som en IV-valskurs i åk 3. De flesta ingenjörsutbildningar kräver fysik 2 för behörighet.

Matematik

Om du vill läsa in fler mattekurser än de tre som är obligatoriska så är det möjligt. En bit in i åk 1 så delas mattegrupperna upp och läser kurserna i olika takt. Antingen väljer du att läsa en mattekurs per läsår eller så läser du i snabbare takt och hinner på så sätt läsa både Ma4, Ma5 och kanske Ma-specialisering.

Psykologi

Hur beter vi oss vi människor? Vad kan vi lära och förutse för att använda oss av i olika tekniska sammanhang? Den här kursen öppnar upp för ett vidare sätt att se på världen.

Konstruktion

Hållfasthetslära och olika material är viktiga kunskaper. Du beräknar och bygger även praktiska projekt i modeller.

Gymnasiearbete

Teknikprogrammet är högskoleförberedande och i gymnasiearbetet kan du välja ett praktisk arbete som du kombinerar med teori och rapportskrivning. Det är ett slags examensarbete där du fördjupar dig i dina inriktningskurser.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen

 

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/Svenska som andra språk 1

100

Svenska 2/Svenska som andra språk 2

100

Svenska 3/Svenska som andra språk 3

100Programgemensamma karaktärsämnen

 

Fysik 1

150

Kemi 1

100

Teknik 1

150Inriktning Arkitektur och design


Bild och form 1a

 50

CAD 1

50

Design 1

100

Konstruktion 1

100Programfördjupning


Arkitektur- hus

100

CAD 2

50

Grafisk kommunikation 1

100

Hållbart samhällsbygge

100

 Psykologi 1

50Övrigt

 

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Lekställning på Vattmyraskolan

Reception

08-580 283 73
Mälarvägen 2 
177 41 Järfälla
jarfallagymnasium@jarfalla.se

Personal

Vi som jobbar på skolan

Kontakta oss | Frågor & svar