Välkommen till Kolarängskolan!

Vi vill skapa en gynnsam miljö för arbete, utveckling, lärande, social omsorg och fostran. Samarbete, hänsynstagande och respekt för allas lika värde skall vara ledstjärnan i arbetet. Vi vill att alla barn, föräldrar och personal skall arbeta tillsammans för en bra skola.

Lekställning på Vattmyraskolan

Kontakt

Expedition
Kolarängsvägen 4
176 75 Järfälla
Tel: 08-580 296 58
kolarangskolan@jarfalla.se 

Rektor
Carina Haking
Tel: 08-58029616
carina.haking@jarfalla.se 

Biträdande rektor
Niklas Nilsson
Tel: 08-58029144
niklas.nilsson@jarfalla.se 

Biträdande rektor
Erika Lejdal
Tel: 08-58029178
erika.lejdal@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar