Väl­kommen till Lär­centrum

Vi är vägen till dina mål oavsett om det gäller att få jobb, yrkes- eller universitets­utbildning. Här skapar vi motivation, planerar och dina slutmål formas – din resa börjar nu.

Vi erbjuder kurser för vuxna på grund­läggande och gym­nasial nivå, utbildning i svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna (Lärvux).

Kontakta oss | Frågor & svar