Väl­kommen till Lär­centrum

Vi är vägen till dina mål oavsett om det gäller att få jobb, yrkes- eller universitets­utbildning. Här skapar vi motivation, planerar och dina slutmål formas – din resa börjar nu.

Vi erbjuder kurser för vuxna på grund­läggande och gym­nasial nivå, utbildning i svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna (Lärvux).

Hjälp att söka kurser på Lärcentrum

Grundkurser start 19/3 - sök senast 25/2

Fredag 23/2 kl. 08.00 – 11.00

Måndag 19/2 kl. 16.00 – 17.30

Plats: Järfällav. 100, 4 trappor, i datorsalen.

Kontakta oss | Frågor & svar