Extra stöd i undervisningen

Vuxenutbildningen i Järfälla strävar efter att vara tillgänglig för alla, oavsett eventuella funktionshinder. Det kan vara fysiska, psykiska neuropsykiatriska eller intellektuella begränsningar av funktionsförmågan, samt även specifika skrivsvårigheter/dyslexi.

Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga förutsättningar för dina studier, från SFI till gymnasiala utbildningar. Vi kan göra en individuell studieplanering tillsammans med dig, som kan leda till att du till exempel får extra stöd och kan låna tekniska hjälpmedel. För att ta del av vår tillgänglighetsplan klicka på länken här under.
TillgänglighetsplanPDF

Du som vill studera bör i god tid ta kontakt med studie- och yrkesvägledning på Järfälla Vägledningscentrum via e-post: vuxenutbildning@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar