Samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället, för dig som är ny i Sverige. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat.

Social orientation is a course about Swedish society, for those who have recently arrived in Sweden. (Please, scroll down for information in English and other languages.)

Kursen samhällsorientering handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård samt barn och familj. Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får lyssna, fråga och diskutera. Kursen är gratis!

Information om samhällsorienteringPDF

Information about social orientationPDF

Kursinnehåll samhällsorientering

Åtta teman ingår i kursen: 
• Att komma till Sverige
• Att bo i Sverige
• Att försörja sig och utvecklas i Sverige
• Individens rättigheter och skyldigheter
• Att bilda familj och leva med barn i Sverige
• Att påverka i Sverige
• Att vårda sin hälsa i Sverige
• Att åldras i Sverige

Information på olika språk / more informationPDF

Information på utbildningsanordnarens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vem kan få samhällsorientering?

Samhällsorienteringen är för dig som är mellan 18 och 64 år, ny i Sverige och har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare (och folkbokfördes i en kommun för första gången efter 1 maj 13.)

Samhällsorientering erbjuds inte till dig som är:
• medborgare i ett EES-land eller Schweiz
• gymnasiestuderande  
• arbetskraftsinvandrare
• gäststuderande/gästforskare

Så anmäler du dig

Kontakta kommunens servicecenter så hjälper vi dig vidare.
Telefon: 08-580 285 00
E-post: kontakt@jarfalla.se
Besöksadress: Riddarplatsen 5, Jakobsberg

Information in English

Course contents social orientation

The course covers eight themes: 
• Arriving in Sweden
• Living in Sweden
• Supporting yourself and developing in Sweden
• The individual’s rights and obligations
• Starting a family and living with children in Sweden
• Having an influence in Sweden
• Looking after your health in Sweden
• Growing older in Sweden

Who can attend social orientation?

Social orientation is a course for those aged between 18 and 64 who have recently arrived in Sweden, and who have an establishment plan or are close relative immigrants (and were first registered in a municipality after 1 May 2013).

Social orientation is not offered to:
• citizens of an EEA country or Switzerland
• upper secondary level students
• immigrant workers
• visiting students/visiting researchers

How to apply

Please, contact the Service centre in Järfälla.
Phone: 08-580 285 00
Email: kontakt@jarfalla.se
Address: Riddarplatsen 5, Jakobsberg.

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Använd webbläsarens inställningar om du inte vill lagra kakor i din webbläsare. Vad är kakor?