Betyg och intyg

Från och med den 1 juli 2012 infördes ett nytt kurs- och betygssystem på gymnasienivå inom kommunal vuxenutbildning. Begreppet slutbetyg försvinner och ersätts med en gymnasieexamen. Övergångsregler kommer dock att finnas.

Från och med den 1 juli 2012 gäller:

  • Slutbetyget på 2350 gymnasiepoäng (gp) försvinner som begrepp och ersätts med en gymnasieexamen på 2400 gp. Övergångsregler finns till den 1 juli 2015 för dig som har betyg i gymnasiekurser från vuxenutbildningen eller gymnasieskolan satta före 1 juli 2012.
  • Gymnasieexamen delas upp i två, en högskoleförberedande examen och en yrkesexamen.
  • Kurserna byter namn och vissa upphör helt. Några ämnen delas upp i flera kurser.
  • Betygsskalan kommer att vara A-F.

Betyg i vuxenutbildningen

I vuxenutbildningen sätts betyg på varje avslutad kurs. Betygsstegen har beteckningarna A, B, C, D, E och F där A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Betygen ska uttrycka i vilken mån en elev har uppnått de kunskapskrav som finns.

Intyg

Den som genomgått en kurs i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, eller utbildning i svenska för invandrare och vill få sina kunskaper dokumenterade på ett annat sätt än genom betyg kan få ett intyg.

Betyg används företrädesvis vid antagning till högre utbildning. För en vuxen kan det vara mer relevant att kunna visa vilka kunskaper hon eller han har. Därför är det möjligt att begära ett intyg med en beskrivande information om vilka kunskaper den enskilda har.

Läraren ska emellertid inte avstå från att sätta betyg på de genomförda kurser där betyg ska sättas, även om den enskilde bara vill ha ett intyg. Den enskilde behöver dock inte ta emot betyget.

Den som har genomgått en orienteringskurs eller en individuell kurs ska få ett intyg.

Kontakta oss | Frågor & svar