Betyg från annat land

Universitets- och högskolerådet bedömer utländska betyg. Du kan ansöka om förhandsbedömning för att få veta vad din utbildning motsvarar i Sverige.

Du kan få din avslutade utländska utbildning bedömd av Universitets- och högskolerådet. Du får då en skriftlig bedömning som är preliminär. Det betyder att den talar om hur din utbildning bedöms i nuläget. Bedömningen är inget myndighetsbeslut. Den går därför inte att överklaga. Bedömningen är gratis.

I bedömningen av utländsk gymnasieutbildning står om din utbildning ger grundläggande behörighet för högskolestudier. Ger din utbildning särskild behörighet i vissa ämnen står det också i bedömningen. Ämnen som inte krävs för särskild behörighet, till exempel psykologi, datateknik eller ekonomi bedöms inte.

Den svenska gymnasieskolan och vuxenutbildningen (komvux) har reformerats under åren 2011-2012. Kurserna som ges vid gymnasieskolan och komvux har ändrat namn och innehåll.

När Universitets- och högskolerådet bedömer din utländska utbildning kommer de framöver att jämföra din utländska utbildning med det nya svenska utbildningssystemet där kurserna är benämnda med siffror, till exempel historia 1, matematik 3b.

Kontakta oss | Frågor & svar