Studieekonomi

glad kille som studerar på Lärcentrum

Centrala Studiestödsnämnden (CSN) administrerar studiemedel som består av både bidrag och lån. Man kan söka studiemedel för heltids- eller deltidsstudier. Heltid är 20 poäng/vecka.

Alla ansökningar för studiemedel görs via www.csn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och det är du själv som ska söka och sköta kontakten med CSN.

Meddela alltid ändrade studieförutsättningar

Meddela CSN om du ändrar/byter kurser.

 Du kan meddela ändring via Mina sidor på CSN:s webbplats. Meddela även ändringar till expeditionen eller en studie- och yrkesvägledare på Järfälla Vägledningscentrum.

Frånvaro

Sjukdom anmäler du till försäkringskassan första sjukdagen.              Vård av barn eller anhörig anmäler du till CSN.
Kom ihåg att du behöver intyg från den 7:e dagen.

Kontakta oss | Frågor & svar