Beställa  studie­intyg och betyg  

Studieintyg

Studieintyg beställs via vår mail larcentrum@jarfalla.se. Uppge alltid namn, person­nummer, mobil­nummer, adress och vem du skall lämna intyget till. Uppge också om du vill få intyget hemskickat eller hämta det personligen.

Intyget kan tidigast hämtas efter två arbetsdagar på Mjölnarvägen 6 på expeditionen.

Betyg

Betyg beställs via vår mail larcentrum@jarfalla.se. Uppge alltid namn, person­nummer, mobil­nummer och adress. Uppge också om du vill få betyget hemskickat eller hämta det personligen.

Det kan ta upp till en vecka innan betyget är klart. Det kan hämta betyget på Mjölnarvägen 6, på expeditionen.

Kontakta oss | Frågor & svar