Engelska 5

När du har kunskaper motsvarande grundläggande nivå kan du läsa engelska steg 5 (första delen av gymnasieengelskan).

Innehåll

Vi fortsätter att arbeta på att utveckla de fyra färdigheterna; lyssna, tala, läsa och skriva. Vi använder uteslutande engelska i undervisningen. Vi använder oss av autentiskt material, både när det gäller att läsa och att lyssna, för att underlätta för dig att använda engelskan även utanför skolan. Förutom basmaterialet så läser du ett par engelska romaner och tidningsartiklar. Vi diskuterar levnadsvillkor, samhällsfrågor och kulturella förhållanden i olika delar av den engelskspråkiga världen.

Upplägg

Engelska 5 kan läsas på dagen (3x2 timmar per vecka) i 10 eller 20 veckor. Den finns också som kvällskurs, 20 veckor (3x1 timmar per vecka).

Bedömning

Vid kursens slut kommer du att göra nationella provet. Där testas de fyra färdigheterna; höra, tala, läsa och skriva. Om du vill se typer av uppgifter som kan ingå i provet kan du gå in på Skolverkets webbplats.

Du hittar hela ämnesbeskrivningen på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss | Frågor & svar