Svenska som andraspråk 3

I den här kursen får du fördjupa dina kunskaper i muntlig och skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär. Du lär dig att delta i aktuella diskussioner och debatter och använder olika strategier för att förstå och tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Du läser, skriver och samtalar om olika typer av texter med tonvikt på att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska större textmängder samt diskutera språket och stilen av vetenskaplig karaktär.

Under kursen läggs stor vikt vid skönlitteratur med tonvikt på att sammanfatta, tolka, värdera och referera till texterna. Du får en bra grund för studier på högskolor och universitet.
Nationellt prov ingår. Förkunskaper: lägst betyget E i Svenska som andraspråk 2.

Vi erbjuder kursen både på dagtid och på kvällstid. Alla lektioner är lärarledda med behöriga och välutbildade lärare.

Om Svenska som andraspråk A och B

Dessa kurser har ersatts av de nya kurserna SVA 1, SVA 2 och SVA 3. Om du har läst någon av de äldre kurserna, kan du göra särskild prövning i SAS A och SAS B fram till juli 2016.
Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.

Kontakta oss | Frågor & svar