Prövning

En man och en kvinna lyssnar på läraren

För dig som redan har kunskaper i en kurs eller vill höja dina betyg anordnas prövningar. Prövningen innebär att en hel gymnasiekurs bedöms och betygsätts. Du läser in kursen på egen hand med hjälp av prövningsinstruktionerna. I vissa kurser ingår schemalagd handledning.

Obs! På Lärcentrum görs endast prövning i de kurser som vi undervisar i. Se våra kurser här.

Vem kan göra prövning som vuxen?

Du kan göra betygsprövning som vuxen om du har ett slutbetyg från gymnasieskolan eller från och med juli det år du fyller 20 år.

Du kan göra en prövning i alla de kurser som Lärcentrum erbjuder. Prövningen består vanligtvis av ett skriftligt och ett muntligt prov samt eventuellt en fördjupningsuppgift.

Efter godkänd prövning får du betyg i kursen.

Tänk på att en prövning ofta är omfattande och kräver mycket arbete. Planera din prövning i god tid.

Kontakta oss | Frågor & svar