Anmälan och avgift

Avgiften för prövning är 500 kr per kurs. Prövningen är avgiftsfri för dig som har studerat på Lärcentrum och fått betyget IG (F i det nya betygssystemet) i den kurs som ska prövas. Kopia på icke godkända betyg bifogas anmälan.

Obs! På Lärcentrum görs endast prövning i de kurser som vi undervisar i. Se våra kurser här.

Kvitto på betalning måste lämnas i samband med prövningsansökan, annars handlägger vi inte din ansökan. Ladda ner blankett för prövningsansökan.PDF

Du kan lämna kvitto och ansökan i Lärcentrums expedition, Järfällavägen 100, plan 4, eller skicka den med post till skolan:
Järfälla lärcentrum
Järfällavägen 100
177 80 Järfälla

Prövningsperiod hösten 2016

26 - 30 september 2016, sista anmälnings- och betaldag är den 26 augusti.

7 - 11 november 2016, sista anmälnings- och betaldag är den 7 oktober.

Återbetalning av prövningsavgift

Inbetald avgift återbetalas inte. Anmält prövningsdatum går ej att ändra.

Prövning enligt gamla förordningen

Efter den 30 juni 2016 är det inte längre möjligt att göra prövning enligt de gamla kursplanerna, som slutade att gälla i juni 2012.

Kontakta oss | Frågor & svar