Välkommen till Lärvux

Vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada har rätt att delta i särskild utbildning för vuxna från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år.

Eleven ska sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, och ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild utbildning för vuxna är en skolform som omfattar grundläggande och gymnasial nivå.  Vi erbjuder utbildning på grundläggande nivå. Utbildningen på den grundläggande nivån ska motsvara den som ges i grundsärskolan eller träningsskolan.

Se vilka kurser vi erbjuder.

Kontakta oss vid frågor         

Maria Welander 
maria.welander@jarfalla.se

Sirpa Samuelsson
Sirpa.Samuelsson@jarfalla.se

Studie- och yrkesvägledning

Studievägledare Angelina Oster
E-post: angelina.oster@jarfalla.se
Järfällavägen 100, plan 4, rum 437

Ansökan

Det är kontinuerlig antagning till Lärvux. Välkommen med din ansökan.

Ansökningsblankett till LärvuxPDF

Kontakta oss | Frågor & svar