Betyg/Intyg

I vuxenutbildningen sätts betyg på varje avslutad kurs. Betyg sätts efter en nationell betygsskala med sex steg. Betygsstegen ges beteckningarna A, B, C, D, E och F där A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Betygen ska uttrycka i vilken mån en elev har uppnått de kunskapskrav som finns för varje ämne och kurs.

Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå

Utbildningen är en vuxenutbildning för personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Betygsskalan i den här skolformen är femgradig A-E. F och streck används inte inom särskild utbildning för vuxna. För den elev som inte uppnår betyget E utfärdas ett intyg om att eleven har deltagit i kursen.

Intyg

Den som genomgått en kurs i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, eller utbildning i svenska för invandrare och vill få sina kunskaper dokumenterade på ett annat sätt än genom betyg kan få ett intyg.

Betyg används företrädesvis vid antagning till högre utbildning. För en vuxen kan det vara mer relevant att kunna visa vilka kunskaper hon eller han har. Därför är det möjligt att begära ett intyg med en beskrivande information om vilka kunskaper den enskilda har.

Den som har genomgått en orienteringskurs eller en individuell kurs ska få ett intyg.

Läraren ska emellertid inte avstå från att sätta betyg på de genomförda kurser där betyg ska sättas, även om den enskilde bara vill ha ett intyg. Den enskilde behöver dock inte ta emot betyget.

Kontakta oss | Frågor & svar