Biologi

Kurskod: SGRBIO7

Undervisningen ska bidra till att utveckla elevens kunskaper om hur undersökningar i biologi kan göras och kunskaper om biologins begrepp.

Centralt innehåll i kursen är:

  • Natur
  • Kropp och hälsa
  • Biologins metoder och arbetssätt
  • Ämnesspecifika begrepp – människa, djur och natur.

Betyg

När du är klar med en kurs får du betyg.
Du kan få A, B, C, D eller E.
E är godkänt betyg.
A är högsta betyg.

Intyg

Efter kursen kan du få ett intyg. Intyget visar vad du har lärt dig på kursen.

Kontakta oss | Frågor & svar