Fysik

Kurskod: SGRFYS7

För dig som är intresserad av frågor som rör energi, teknik, miljö, himlakroppar samt fysikaliska fenomen i naturen. Du arbetar med enkla undersökningar i fysik.

Betyg

När du är klar med en kurs får du betyg.
Du kan få A, B, C, D eller E.
E är godkänt betyg.
A är högsta betyg.

Intyg

Efter kursen kan du få ett intyg. Intyget visar vad du har lärt dig på kursen.

Kontakta oss | Frågor & svar