Historia

Kurskod: SGRHIS7

För dig som vill få mer kunskap om historiska epoker och historiska begrepp i Sverige för att kunna läsa, skriva och samtala om historia.

Kursen omfattar tre delkurser.

  • Från forntiden till frihetstiden.
  • Från frihetstiden till 1930- talet.
  • Från 1930-talet till nutiden.

Du läser om historiska gestalter, händelser och tidsperioder i Sverige från forntid till nutid. Du läser om några betydelsefulla historiska personer i svensk historia. Du reflekterar över hur historien har påverkat vårt sätt att leva i dag. Du läser om historiska spår och hur de kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, uttryck och begrepp. Du läser om historia och nutid - Människors levnadsförhållanden i olika tider.

Betyg

När du är klar med en kurs får du betyg.
Du kan få betygen A, B, C, D eller E.
E är godkänt betyg.
A är högsta betyg.

Intyg

Efter kursen kan du också få ett intyg. Intyget visar vad har lärt dig på kursen.

Kontakta oss | Frågor & svar