Religionskunskap

Kurskod: SGRREL7

För dig som vill lära dig mer om olika religioner och livsåskådningar.

Du lär dig om kristendomen och de kristna högtiderna. Du lär dig traditioner och levnadssätt inom andra religioner och livsåskådningar. Du diskuterar livsfrågor, etik och moral.

Betyg

När du är klar med en kurs får du betyg. Du kan få A, B, C, D eller E. E är godkänt betyg. A är högsta betyg.

Intyg

Efter kursen kan du också få ett intyg. Intyget visar vad du har lärt dig på kursen.

Kontakta oss | Frågor & svar