Samhällskunskap

Kurskod: SGRSAM7

För dig som är intresserad av samhällsfrågor och vill veta mer om hur samhället fungerar.
Du arbetar med demokratibegreppet, politiska val och styrelsesätt i Sverige. Kursen behandlar även mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

Betyg

När du är klar med en kurs får du betyg.
Du kan få A, B, C, D eller E.
E är godkänt betyg.
A är högsta betyg.

Intyg

Efter kursen kan du få ett intyg. Intyget visar vad du har lärt dig på kursen.

Kontakta oss | Frågor & svar