Svenska som andraspråk

Kurskod: GRSSVA7

För dig som vill lära dig svenska och som har ett annat modersmål. Du ges möjligheter att utveckla din förmåga att kommunicera. Du tränar att prata svenska i en liten grupp. Du arbetar med bilder och tränar att skriva ord till dem. Du utvecklar lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Du arbetar med olika datorprogram. Du använder ordbehandlingsprogram med stavningskontroll. Du skriver text till bilder på datorn. Du läser enkla böcker och tidningar. Du försöker återberätta innehållet i dem.

Betyg

När du är klar med en kurs får du betyg.
Du kan få betygen A, B, C, D eller E.
E är godkänt betyg.
A är högsta betyg.

Intyg

Efter kursen kan du också få ett intyg. Intyget visar vad du lärt dig på kursen.

Kontakta oss | Frågor & svar