Svenska

Kurskod: SGRSVE7

För dig som vill lära dig läsa, skriva och uttrycka dig bättre.

Du läser enkla böcker och tidningar. Du berättar om böckernas – tidningsartiklarnas innehåll. Du skriver texter till bilder. Du lyssnar när någon annan läser högt i en gruppsituation. Du samlar fakta genom att slå i böcker eller söka på internet. Du berättar om några kända författare. Du arbetar med ordkunskap och grammatiska övningar.

Betyg

När du är klar med en kurs får du betyg.
Du kan få A, B, C, D eller E.
E är godkänt betyg.
A är högsta betyg.

Intyg

Efter kursen kan du också få ett intyg.
Intyget visar vad du har lärt dig på kursen.

Kontakta oss | Frågor & svar