SFI Svenska för invandrare

Ansök till SFI

För att läsa SFI ska du 1) vara folkbokförd i Järfälla, 2) ha personnummer och 3) vara minst 20 år. Anmälan görs genom webbansökan på länken nedan. Om skolan är osäker på vilken grupp du skall börja i kallas du via sms till test innan SFI-starten.

Frågor om anmälan? Maila sfi@jarfalla.se


Webbstuga för hjälp med webbansökan

Måndagar 15.00-16.00  

Torsdagar 10.30-11.30

Järfällavägen 100, plan 4, rum 454

Tag med dig ID-kort eller pass.

 

Läsa Sfi i annan kommun än Järfälla

Om du vill söka till Sfi i en annan kommun än Järfälla gör du så här.

 

Glada elever på SFI

Utbildningen i svenska för invandrare vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål, men behöver lära dig svenska för yrkesliv eller studier. Du som har fått svenskt personnummer och är folkbokförd i Järfälla kommun eller är EU-medborgare med samordningsnummer och har adress i Järfälla är välkommen att anmäla dig. Du måste vara minst 20 år gammal. Vi har antagning cirka en gång i månaden.

Kontakta oss | Frågor & svar