Sfinx - svenska för ingenjörer

Snabb svenska, mentorsprogram och kurser på KTH. För den som har ingenjörsexamen.