SFY vård

Järfälla Lärcentrum hoppas att i framtiden kunna starta en SFY vårdutbildning. Utbildningen kommer i första hand att rikta sig till den som studerar på SFI kurs C eller D.

  • Vårdutbildningen kommer att vara på heltid och pågå i 20 veckor
  • Eleverna kommer att läsa svenska med mycket fokus på yrkesämnena "vård och omsorg" och "medicin"
  • Eleverna kommer att studera SFI på sin språknivå
  • Yrkesämnena kommer att läsas på gymnasienivå parallellt med svenskan
  • Eleverna kommer att ha två lärare, en i svenska och en i vårdämnena
  • Praktiska övningar i metodrum
  • Vårdutbildningen ska ge en bra grund för arbete inom vård och omsorg

Vid intresse eller frågor om utbildningen

Studievägledare Felicia Wallin
E-post: felicia.wallin@jarfalla.se
Mjölnarvägen 6, rum A7

Kontakta oss | Frågor & svar