SFY vård

Järfälla Lärcentrum hoppas snart kunna starta en SFY vårdutbildning. Utbildningen kommer i första hand att rikta sig till den som studerar på SFI kurs C eller D.

  • Vårdutbildningen är på heltid och pågår i 20 veckor
  • Du läser svenska med mycket fokus på yrkesämnena Vård och omsorg och Medicin
  • Du studerar SFI på din språknivå
  • Yrkesämnena läser du på gymnasienivå parallellt med svenskan
  • Du kommer att ha två lärare, en i svenska och en i vårdämnena
  • Praktiska övningar i metodrum
  • Vårdutbildningen ger dig en bra grund för arbete inom vård och omsorg

Vid intresse eller frågor om utbildningen

Studievägledare Felicia Wallin
E-post: felicia.wallin@jarfalla.se
Mjölnarvägen 6, rum A7

Kontakta oss | Frågor & svar