Innehåll

Anmälan och avgift för prövning

Avgiften för prövning är 500 kr per kurs. Vi gör endast prövning i kurser som undervisas hos oss.

Tillfälligt sänkt avgift tas bort

Under en period var avgiften för prövning sänkt för den som slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och fått ett examensbevis eller ett studiebevis under 2020 eller 2021. Från och med januari 2023 gäller nu åter samma avgift för alla.

Betala i tid

För att få göra en prövning måste avgiften vara betald innan sista ansökningsdatum. Tänk på att skicka oss kvitto på betald avgift tillsammans med prövningsansökan. Inbetald avgift återbetalas inte.

Prövningsansökan (längst ner på sidan) och kvitto på betald avgift lämnas på Lärcentrums expedition eller skickas till:

Järfälla Lärcentrum
Mälarvägen 2
177 41 Järfälla

Prövningstillfällen VT 24:

Grundläggande vuxenutbildning

Sista dag för anmälan och betalning

  • Prövningsperiod 29 januari – 15 mars: anmäl senast 21 januari.
  • Prövningsperiod 15 april - 24 maj: anmäl senast 31 mars.

Prövningsperioden kan innefatta flera obligatoriska moment i skolan på olika dagar. Lärare kontaktar dig senast 2 veckor efter att anmälan stängts. Prövningens olika moment genomförs enligt schema som du får av läraren.

Gymnasial vuxenutbildning

Sista dag för anmälan och betalning

  • Prövningsperiod 29 januari – 15 mars: anmäl senast 21 januari.
  • Prövningsperiod 15 april - 24 maj: anmäl senast 31 mars.

Prövningsperioden kan innefatta flera obligatoriska moment i skolan på olika dagar. Lärare kontaktar dig senast 2 veckor efter att anmälan stängts. Prövningens olika moment genomförs enligt schema som du får av läraren.

SFI - svenska för invandrare

Sista dag för anmälan och betalning

  • Prövningsperiod 29 januari – 15 mars: anmäl senast 21 januari.
  • Prövningsperiod 15 april - 24 maj: anmäl senast 31 mars.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp