Innehåll

Ekonomiskt stöd och rabatter

Här hittar du information om ekonomiskt stöd och rabatter för vuxna studenter. Se vilka möjligheter som finns för att underlätta din studietid.

Studiemedel

Centrala studiestödsnämnden (CSN) är den myndighet som har hand om beslut om studiefinansiering och betalar ut studiemedel.

Alla ansökningar för studiemedel görs via www.csn.se

Det är du själv som söker/talar med CSN.

Tänk på att:

  • Du är uppgiftsskyldig att meddela CSN om avbrott och förändringar i dina studier.
    Kontakta alltid CSN innan du avbryter en kurs.
  • Om du är borta mer än tre veckor är du inte längre inskriven som elev hos oss.
  • Sjukdom anmäler du till Försäkringskassan första sjukdagen.
  • Vård av barn eller anhörig anmäler du till CSN. Kom ihåg att du behöver läkarintyg från den 7:e dagen.
  • Du får inte ligga efter med mer än 200 poäng för att få beviljat studiemedel från CSN.

Studietakt

  • 20 poäng/vecka = 100%
  • 15-19 poäng/vecka = 75%
  • 10-14 poäng/vecka = 50%

Andra stöd från CSN

Omställningsstöd

Omställningsstudiestöd kan du få för att vidareutbilda dig inom ditt yrkesområde eller till något helt nytt yrke. Det riktar sig till dig som är mellan 27 och 62 år och som har arbetat en längre tid. Du kan läsa mer hos CSN om detta. Omställningsstöd - CSN

Studiestartstöd

Studiestarts­stöd är ett bidrag som vissa arbets­lösa kan få för att läsa på komvux eller folkhögskola. Du kan läsa mer hos kommunens studie- och yrkesvägledning om detta. Studiestartstöd - Järfälla kommun

Studentkort från Mecenat

Elever på vuxenbildningen kan få studentkort från Mecenat, har du studiestöd från CSN får du kortet automatiskt. Har du inte studiestöd från CSN eller läser en utbildning som ej är CSN-berättigad kan du behöva ansöka själv. Du kan läsa mer hos Mecenat om detta. Studentkort - Mecenat

SL-kort för dig som studerar på Järfälla Lärcentrum

På SL:s webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för SL-kort när du studerar på vuxenutbildningen.

SL:s webbplats

Observera: Elever på SFI är inte berättigade till studiestöd och kan därför inte köpa SL-kortet med studentrabatt.

Försäkringar

Alla studerande är olycksfallsförsäkrade under skoltiden och på väg till och från skolan.

Om du vill veta mer eller om något hänt dig, ta kontakt med din lärare som tar det vidare till skolledningen

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp