Innehåll

Studieekonomi

Centrala studiestödsnämnden (CSN) är den myndighet som har hand om beslut om studiefinansiering och betalar ut studiemedel.

Alla ansökningar för studiemedel görs via www.csn.se

Det är du själv som söker/talar med CSN.

Tänk på att:

  • Du är uppgiftsskyldig att meddela CSN om avbrott och förändringar i dina studier.
    Kontakta alltid CSN innan du avbryter en kurs.
  • Om du är borta mer än tre veckor är du inte längre inskriven som elev hos oss.
  • Sjukdom anmäler du till Försäkringskassan första sjukdagen.
  • Vård av barn eller anhörig anmäler du till CSN. Kom ihåg att du behöver läkarintyg från den 7:e dagen.
  • Du får inte ligga efter med mer än 200 poäng för att få beviljat studiemedel från CSN.

Studietakt

  • 20 poäng/vecka = 100%
  • 15-19 poäng/vecka = 75%
  • 10-14 poäng/vecka = 50%

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp