Innehåll
Elever

För elever på Järfälla Lärcentrum

Här hittar du som elev information som är viktig under din studietid. Har du andra frågor så kontaktar du din lärare i första hand. Vi ser fram emot att lära med dig!

Några ord från rektor Madeleine Mjöberg

Madeleine Mjöberg, Rektor på Järfälla Lärcentrum

Madeleine Mjöberg, Rektor på Järfälla Lärcentrum

På Järfälla Lärcentrum möts du av lärare med lång pedagogisk erfarenhet och utbildning, där våra yrkeslärare dessutom har en gedigen yrkeserfarenhet.

Lärcentrum präglas av en trygg och inspirerande studiemiljö. Skolan tillhandahåller en kvalitativ utbildning där fokus i många kurser ligger på utveckling i det svenska språket. Vår uppgift är att tillvarata varje elevs unika förutsättningar och aktivt arbeta med flexibla studie- och inlärningsprocesser med målet att varje elev ska lämna skolan med mycket goda kunskaper och förutsättningar att möta en verklighet som kräver tillit till den egna förmågan, självständighet och social kompetens. Välkommen till oss!

Anmälan om frånvaro

SFI

Meddela din lärare via mail om du är sjuk eller inte kan komma till lektionen.

Grund/Gymnasial

Meddela din lärare via mail om du är sjuk eller inte kan komma till uppropet. Vid annan frånvaro från obligatoriska moment, meddela din lärare i förväg.

Byta SFI grupp

För att byta SFI-grupp mellan förmiddag och eftermiddag (eller tvärtom) krävs ett intyg från arbetsgivare, eller ett intyg från läkare. Du lämnar intyget till läraren. Utan intyg går det tyvärr inte att byta grupp.

Delaktighet

Två gånger per termin träffar klassrådsrepresentanter skolledningen för att rapportera om hur det går i kurserna. I elevforumet kan eleverna lämna sina åsikter, både positiva och förbättringsförslag. Under mötena diskuteras arbetsmiljö och elevinflytande. Elevforumet hålls en gång per år och analyserar resultaten från elevenkäten.

Målet är att ge eleverna möjlighet att vara delaktiga och hjälpa till att utveckla skolan.

Digital lärplattform

Lärplattformen hjälper till att hålla ordning på kurser, material, uppgifter och bedömningar. På vår skola använder vi Google Classroom.

Läsa mer om den digitala lärplattformen

Extra stöd

Alla ska kunna studera hos oss, även med funktionshinder. Du kan få en egen studieplan, ibland med särskilt stöd på lektionerna eller låna tekniska hjälpmedel.

Kontakta studievägledaren för att diskutera vilket stöd som behövs.

För dig som är ny i Sverige (Samhällsvägledning och orientering)

Samhällsvägledning för elever på SFI (Svenska för invandrare)

Samhällsvägledning hjälper dig som är ny i Sverige att förstå hur samhället fungerar. Alla elever på Järfälla Lärcentrum SFI är välkomna, oavsett ålder och bakgrund.

Här kan du läsa mer om samhällsvägledning för elever på SFI

Samhällsorientering

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället, för dig som är ny i Sverige. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat.

Här kan du läsa mer om samhällsorientering/Civic orientation - Centrum för samhällsorientering

Studieintyg

Ett studieintyg är ett verifierat dokument som bekräftar att du är eller har varit student hos oss. Det innehåller information om dina personuppgifter, vad du har studerat och när. Du beställer ett studieintyg genom vår e-tjänst.

E-tjänst: "Järfälla Lärcentrum - beställning av intyg"

Prövning

Prövning är för den som redan kan kursmaterialet och vill få sina kunskaper testade. Om man klarar testet får man betyg i kursen.

Här kan du läsa mer om prövning

Regler vid prov och rutin vid misstanke om fusk

Vid provtillfället är det inte tillåtet att ha ytterkläder, väska, mobiltelefon, smartklocka, eller annan teknisk utrustning i närheten av skrivplatsen.

Det är inte tillåtet att lämna skrivsalen utan skrivvaktens eller lärarens tillstånd. Var förberedd på att visa fotolegitimation för skrivvakten.

Det här gäller vid fusk eller försök till fusk

Fusk vid provtillfällen ger inget betyg på provet. Den elev som avslöjas med att presentera andras arbeten som sina egna eller fuskar under prov får betyg F på det inlämnade arbetet eller provet. Man får inte göra omprov, ny redovisning eller nytt arbete inom kursperioden. Den som fuskar rapporteras till rektor som kallar till samtal.

Fusk eller försök till fusk är oacceptabelt vid Järfälla Lärcentrum. Följande beskrivning av fusk gäller vid vår skola:

  • För inlämningsuppgifter gäller att om källa (bok, tidskrift, internet eller likvärdigt) används ska den alltid redovisas i en källhänvisning.
  • Det är inte tillåtet att använda eller försök till att använda otillåtna hjälpmedel under skrivning.
  • Det är inte tillåtet at någon annan än eleven skriver inlämningsuppgiften eller arbetet. Exempelvis via studiekompis eller ett AI-verktyg.
  • Det är inte tillåtet att texter kopieras eller memoreras i större eller mindre omfattning från andra texter.

Studie- och yrkesvägledning

Vi hjälper till att hitta information om studier, yrken och behörighetskrav. Hit kan du även vända dig med frågor inför studier på yrkesutbildning, yrkeshögskola eller universitet.

Studie- och yrkesvägledning för elever på Järfälla Lärcentrum

Är du inte elev på Järfälla Lärcentrum?

Kontakta kommunens studie- och yrkesvägledning

Studieperioder och ansökningstider

Du hittar alltid uppdaterade datum i kommunens digitala kurskatalog för vuxenutbildning.

Hösten 2024 (Grundläggande nivå)

5 augusti - Sista ansökningsdag 14 juli

14 oktober - Sista ansökningsdag 22 september

Hösten 2024 (Gymnasial nivå)

5 augusti - Sista ansökningsdag 9 juni

9 september - Sista ansökningsdag 14 juli

14 oktober - Sista ansökningsdag 18 augusti

18 november - Sista ansökningsdag 22 september

SFI (Svenska för invandrare)

Löpande antagning

Hitta till Järfälla Lärcentrum

SFI, Lärvux, Grundläggande och gymnasiala kurser

Adress: Mälarvägen 2

Ingången är på sidan av huset, delas med "Kulturskolan". Kräver kod som skickats ut med kallelse.
Extern besökare? Läs här om kontakt och adress.

SFY kök, kockutbildning

Adress: Järfälla Kompetenscentrum, Mjölnarvägen 6

Kommunikationssätt

Tåg: Jakobsberg station

Buss: Frihetsvägen eller Skördevägen

Parkering: Närmsta parkering är Mjölnarvägen 2, vid Medley. Observera maximalt 4 timmar med parkeringsskiva.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp