Innehåll

Prövning på Järfälla Lärcentrum

Prövning är för den som redan kan kursmaterialet och vill få sina kunskaper testade. Om man klarar testet får man betyg i kursen.

Vi erbjuder ENDAST prövning i dessa kurser:

  • alla SFI-kurser
  • Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 1-4
  • Svenska som andraspråk 1-3
  • Engelska 5-6

Prövning kan även göras i redan avslutade kurser för den som vill höja sitt betyg. Inför en prövning ingår ingen undervisning eller lärarhandledning.

Observera! På Järfälla Lärcentrum görs endast prövning i de kurser som vi undervisar i. Se ovan.

Anmälan till prövning

Anmäl dig här

Hur går det till?

Prövning omfattar hela innehållet i kursen. Det kan ingå såväl skriftliga, muntliga som praktiska uppgifter.

Om kursen har ett nationellt prov ingår provet i allmänhet i prövningen.

Vem får pröva?

Grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning

Man måste vara minst 20 år eller vara inskriven som elev på Lärcentrum.

SFI - svenska för invandrare

För att göra prövning i SFI måste man vara minst 20 år.

Innan anmälan

Kontakta studievägledare för att utreda om prövning är rätt alternativ utifrån dina mål.

Kursplaner/betygskriterier finns på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp