Innehåll

Rutiner vid prov på Järfälla Lärcentrum

Vid provtillfället är det inte tillåtet att ha ytterkläder, väska, mobiltelefon, smartklocka, eller annan teknisk utrustning i närheten av skrivplatsen.

Det är inte tillåtet att lämna skrivsalen utan skrivvaktens eller lärarens tillstånd. Var förberedd på att visa fotolegitimation för skrivvakten.

Fusk

Fusk vid provtillfällen ger inget betyg på provet. Den elev som avslöjas med att presentera andras arbeten som sina egna eller fuskar under prov får betyg F på det inlämnade arbetet eller provet. Man får inte göra omprov, ny redovisning eller nytt arbete inom kursperioden. Den som fuskar rapporteras till rektor som kallar till samtal.

Fusk eller försök till fusk är oacceptabelt vid Järfälla Lärcentrum. Följande beskrivning av fusk gäller vid vår skola:

  • För inlämningsuppgifter gäller att om källa (bok, tidskrift, internet eller likvärdigt) används ska den alltid redovisas i en källhänvisning.
  • Använda eller försök till att använda otillåtna hjälpmedel under skrivning.
  • Någon annan än eleven skriver inlämningsuppgiften eller arbetet. Exempelvis via studiekompis eller ett AI-verktyg.
  • Texter kopieras eller memoreras i större eller mindre omfattning från andra texter.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp