Anmälan om frånvaro SFI

Du kan sjukanmäla dig genom att ringa eller maila oss på:

Telefon:  08-580 283 84
E-post: lcsjuk@jarfalla.se

När telefonen inte är bemannad finns telefonsvarare som avlyssnas varje dag. Var noga med att berätta ditt namn, personnummer och din grupp eller namn på din lärare.

Det går inte att skicka sms, du måste prata in ditt meddelande.

Call in sick SFI - English

Always let us know if you are ill and not coming to class. Call or e-mail.

Phone: 08-580 283 84

E-mail: lcsjuk@jarfalla.se

We check the answering machine every day. Make sure to tell us your name, personal number and your group or the name of your teacher.

It is not possible to send a text message (sms), you have to record your message.

Kontakta oss | Frågor & svar