För att minska smittspridningen av COVID-19

För att minska smittspridningen av Covid-19 har vi anpassat undervisningen.

Vi bedriver lektionsundervisning i mindre grupper. På vissa utbildningar förekommer digitala inslag.

Undervisningen för Lärvux (särskild undervisning för vuxna) pågår enligt ordinarie schema i skolans lokaler.

För mer information om kommunens arbete mot smittspridning, se kommunens hemsida här.

Kontakta oss | Frågor & svar