Klagomål & kvalitetsarbete

Det är viktigt för oss att klagomål kommer fram. Du kan framföra dem på följande sätt.

Om möjligt, tala med klassläraren

Tala i första hand med din lärare eller annan personal på skolan om problemet. Om du inte blir nöjd eller inte känner att du kan tala med läraren, så kan du vända dig till rektorn.

Tala med rektor

Du kan kontakta skolans rektor för att framföra ditt klagomål.

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Om du fortfarande inte är nöjd kan du kontakta skolans huvudman på kommunen.

Kontakta huvudmannen

För att kontakta skolans huvudman, följ länken nedan.

Kommunens klagomålshantering

Så arbetar vi med kvalitetsutveckling

En gång om året besvarar alla elever på Lärcentrum en enkät. Frågorna handlar bland annat om hur man upplever undervisningen, om man känner sig trygg i skolan och mycket annat. Samma enkät görs på alla skolor i Stockholms län och resultaten jämförs mellan skolorna.

Elevernas enkätsvar ligger sedan till grund för det löpande kvalitetsarbetet på Lärcentrum, t.ex. när vi tar fram vår arbetsplan och verksamhetsmål.

Se Lärcentrums styrdokument här.

Kontakta oss | Frågor & svar