Prövning

Anmälan till prövning

Anmäl dig här

Vad är prövning?

Den som redan kan kursmaterialet kan få sina kunskaper testade. Om man klarar testet får man betyg i kursen. Prövning kan även göras i redan avslutade kurser för den som vill höja sitt betyg. Inför en prövning ingår ingen undervisning eller lärarhandledning.

Obs! På Lärcentrum görs endast prövning i de kurser som vi undervisar i.

Vi erbjuder prövning endast i dessa kurser:

  • alla SFI-kurser
  • Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 1-4
  • Svenska som andraspråk 1-3
  • Engelska 5-6

Hur går det till?

Prövning omfattar hela innehållet i kursen. Det kan ingå såväl skriftliga, muntliga som praktiska uppgifter.

Om kursen har ett nationellt prov ingår provet i allmänhet i prövningen.

Vem får pröva?

Grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning

Man måste vara minst 20 år ELLER vara inskriven som elev på Lärcentrum.

SFI - svenska för invandrare

För att göra prövning i SFI måste man vara minst 20 år och man får INTE vara inskriven som elev på Lärcentrum.

Innan anmälan

Kontakta studievägledare för att utreda om prövning är rätt alternativ utifrån dina mål.

Kursplaner/betygskriterier finns på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Kontakta oss | Frågor & svar