Rutiner vid prov

Vid provtillfället är det inte tillåtet att ha ytterkläder, väska, mobiltelefon, MP3-spelare, eller annan teknisk utrustning i närheten av skrivplatsen.

Det är inte tillåtet att lämna skrivsalen utan skrivvaktens eller lärarens tillstånd. Var förberedd på att visa fotolegitimation för skrivvakten.

Fusk

Fusk vid provtillfällen ger inget betyg på provet. Den elev som avslöjas med att presentera andras arbeten som sina egna eller fuskar under prov får betyg F på det inlämnade arbetet eller provet. Man får inte göra omprov, ny redovisning eller nytt arbete inom kursperioden. Den som fuskar rapporteras till rektor som kallar till samtal.

Fusk eller försök till fusk är oacceptabelt vid Järfälla Lärcentrum. Följande definition av fusk gäller vid vår skola:

  • För inlämningsuppgifter gäller att om källa (bok, tidskrift, internet eller likvärdigt) används ska den alltid redovisas i en källhänvisning.
  • Användande eller försök till användande av otillåtna hjälpmedel under skrivning.
  • Någon annan än eleven skriver inlämningsuppgiften eller arbetet.
  • Texter kopieras eller memoreras i större eller mindre omfattning från andra texter.
Kontakta oss | Frågor & svar