Studieekonomi

Centrala studiestödsnämnden (CSN) är den myndighet som har hand om beslut om studiefinansiering och betalar ut studiemedel.
Alla ansökningar för studiemedel görs via www.csn.se

Det är du själv som söker/talar med CSN.

Tänk på att:

  • Du är uppgiftsskyldig att meddela CSN om avbrott och förändringar i dina studier.
    Kontakta alltid CSN innan du avbryter en kurs.
  • Om du är borta mer än tre veckor är du inte längre inskriven som elev hos oss.
  • Sjukdom anmäler du till Försäkringskassan första sjukdagen.
  • Vård av barn eller anhörig anmäler du till CSN. Kom ihåg att du behöver läkarintyg från den 7:e dagen.
  • Du får inte ligga efter med mer än 200 poäng för att få beviljat studiemedel från CSN.

Studietakt

  • 20 poäng/vecka = 100%
  • 15-19 poäng/vecka = 75%
  • 10-14 poäng/vecka = 50%
Kontakta oss | Frågor & svar