Hitta hit

Järfälla Lärcentrum finns på tre olika adresser. Se adress för din skolform nedan.

Karta skolområdet i Jakobsberg.

KARTA ÖVER SKOLOMRÅDET I JAKOBSBERG. ORANGE PRICK = SFI. GUL PRICK = KÖKSUTBILDNING.

SFI, Lärvux:

Mälarvägen 2, Jakobsberg. Se orange markering i kartan ovan.

Ladda ner karta här.

SFY kök, kockutbildning:

Mjölnarvägen 6, Jakobsberg. Se gul markering i kartan ovan.

Ladda ner karta här.

Grundläggande & gymnasiala kurser, Sfinx:

Bällstaågatan 18, Barkarbystaden. Se karta nedan.

Ladda ner karta över Bas Barkarby här. Pdf, 590.9 kB.

Karta Bas Barkarby

Karta över Bas Barkarby, grundläggande och gymnasiala kurser samt Sfinx.

POSTADRESS för alla skolformer

Järfälla Lärcentrum
Mälarvägen 2
177 41 Järfälla

Kontakta oss | Frågor & svar