Matematik grundläggande delkurs 1

I kursen ingår de fyra räknesätten, enkla beräkningar, att använda miniräknare, huvudräkning och skriftliga beräkningar, geometriska figurer, tabeller och diagram samt olika enheter.

Grundläggande kurser motsvarar grundskolans nivå. Grundläggande matematik delkurs 1 är den första grundläggande kursen i matematik. För att söka till gymnasiet krävs betyg i alla fyra delkurser.

Kursfakta

Kurskod: GRNMATA
Poäng: 100
Förkunskaper: inga
Kurslitteratur: böcker lånas ut av Lärcentrum

Upplägg

Det här är en flexkurs. Det innebär att längden på kursen är individuell och beror på förkunskaper och studievana. Vi planerar in tre tillfällen i veckan då du får träffa en lärare som följer dina studier. Träffarna sker på dagtid eller på kvällstid.

Bedömning

Utifrån prov och bedömningssamtal sätts betygen F-A.

Ämnesbeskrivning med centralt innehåll och kunskapskrav finns på Skolverkets webbplats.

Kontakta oss | Frågor & svar