Matematik grundläggande delkurs 2

I kursen ingår procent och geometri, beräkningar med de fyra räknesätten med hela och delar, att använda miniräknare, huvudräkning och skriftliga beräkningar samt statistik.

Grundläggande kurser motsvarar grundskolans nivå. Grundläggande matematik delkurs 2 är fortsättningen på grundläggande matematik delkurs 1. För att söka till gymnasiet krävs betyg i alla fyra delkurser.

Kursfakta

Kurskod: GRNMATB
Poäng: 100
Förkunskaper: grundläggande matematik delkurs 1
Kurslitteratur: böcker lånas ut av Lärcentrum

Upplägg

Det här är en flexkurs. Det innebär att längden på kursen är individuell och beror på förkunskaper och studievana. Vi planerar in tre tillfällen i veckan när du får träffa en lärare som följer dina studier. Träffarna sker på dagtid eller på kvällstid.

Bedömning

Utifrån prov och bedömningssamtal sätts betygen F-A.

Ämnesbeskrivning med centralt innehåll och kunskapskrav finns på Skolverkets webbplats.

Kontakta oss | Frågor & svar