Matematik grundläggande delkurs 3

Vi fortsätter med decimaler, talsystem, överslagsräkning, huvudräkning, att använda miniräknare och skriftliga beräkningar. Vi arbetar även med statistik, sannolikhetslära, geometri och algebra.

Grundläggande kurser motsvarar grundskolans nivå. Grundläggande matematik delkurs 3 är fortsättningen på grundläggande matematik delkurs 2. För att söka till gymnasiet krävs betyg i alla fyra delkurser.

Kursfakta

Kurskod: GRNMATC
Poäng: 200
Förkunskaper: grundläggande matematik delkurs 2
Kurslitteratur: böcker lånas ut av Lärcentrum

Upplägg

Det här är en flexkurs. Det innebär att längden på kursen är individuell och beror på förkunskaper och studievana. Vi planerar in tre tillfällen i veckan när du får träffa en lärare som följer dina studier. Träffarna sker på dagtid eller på kvällstid.

Bedömning

Utifrån prov och bedömningssamtal sätts betygen F-A.

Ämnesbeskrivning med centralt innehåll och kunskapskrav finns på Skolverkets webbplats.

Kontakta oss | Frågor & svar