Matematik grundläggande delkurs 4

Det här är den sista delkursen i grundläggande matematik. Kursen fördjupar kunskaperna från delkurs tre.

Grundläggande kurser motsvarar grundskolans nivå. Betyg i grundläggande matematik delkurs 4 behövs för att kunna söka till gymnasiet.

Kursfakta

Kurskod: GRNMATD
Poäng: 200
Förkunskaper: grundläggande matematik delkurs 3
Kurslitteratur: böcker lånas ut av Lärcentrum

Upplägg

Det här är en flexkurs. Det innebär att längden på kursen är individuell och beror på förkunskaper och studievana. Vi planerar in tre tillfällen i veckan när du får träffa en lärare som följer dina studier. Träffarna sker på dagtid eller på kvällstid.

Bedömning

Utifrån prov och bedömningssamtal sätts betygen F-A.

Ämnesbeskrivning med centralt innehåll och kunskapskrav finns på Skolverkets webbplats.

Kontakta oss | Frågor & svar