Engelska 5

Vi arbetar vidare på att utveckla de fyra färdigheterna; lyssna, tala, läsa och skriva. Vi använder uteslutande engelska i undervisningen.

Vi använder oss av autentiskt material, både när det gäller att läsa och att lyssna, för att underlätta för eleverna att använda engelskan utanför skolan. Vi läser skönlitteratur, faktatexter och även utdrag ur äldre litteratur. Vi diskuterar levnadsvillkor, samhällsfrågor och kulturella förhållanden i olika delar av den engelskspråkiga världen.

Kursfakta

Kurskod: ENGENG05
Poäng: 100
Förkunskaper: motsvarande engelska grundläggande delkurs 4
Kurslitteratur: World Wide English. Böcker lånas ut av Lärcentrum.

Upplägg

Engelska 5 kan läsas på dagtid (3x2 timmar per vecka) i 10 veckor. Den finns också som kvällskurs, 20 veckor (1x3 timmar per vecka).

Bedömning

Underlag för bedömning är elevens prestation i klassrummet samt på nationella provet som skrivs vid kursens slut. Provet testar de fyra färdigheterna; höra, tala, läsa och skriva. För att se typer av uppgifter som kan ingå i provet gå till provkonstruktörens hemsida.

Hela ämnesbeskrivningen finns på Skolverkets webbplats.

Kontakta oss | Frågor & svar