Matematik 1a

Kursen ger kunskap om numerisk räkning, procent, sannolikhetslära och statistik, ekvationer och formler, geometri, linjära och exponentiella modeller.

Matematik 1a ingår i yrkesprogrammen på gymnasiet.

Om det är länge sedan du läste grundskolematematik bör du komplettera med Orienteringskurs Matematik 1 50p, KGYORI11f, antingen i förväg eller parallellt under de första 5 veckorna. NTI-skolan ger kursen på distans.

Kursfakta

Kurskod: MATMAT01a
Poäng: 100
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande
Kurslitteratur: Matematik 5000, Kurs 1a, Röd Lärobok

Upplägg

Matematik 1a ges på dagtid, 2x2 timmar per vecka i 20 veckor, eller 3x2 timmar per vecka i 10 veckor. Efter halva kursen skrivs ett delprov och det är inlämningsuppgifter på varje kapitel.

Bedömning

Vid kursens slut ges ett obligatoriskt nationellt prov. Det består av en muntlig del och tre skriftliga delar. För att se typer av uppgifter som kan ingå i provet gå till provkonstruktörens webbplats.

Ämnesbeskrivning med centralt innehåll och kunskapskrav finns på Skolverkets webbplats.

Kontakta oss | Frågor & svar