Matematik 1c

Kursen ger kunskap om numerisk räkning, procent, algebra och ekvationer, funktioner, sannolikhetslära, statistik och geometri.

Matematik 1c ingår i NA- och TE-programmen på gymnasiet.

Om det är länge sedan du läste grundskolematematik bör du komplettera med Orienteringskurs Matematik 1 50p, KGYORI11f, antingen i förväg eller parallellt under de första 5 veckorna. NTI-skolan ger kursen på distans.

Kursfakta

Kurskod: MATMAT01c
Poäng: 100
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande
Kurslitteratur: Matematik 5000, 1c eller Matematik 5000, Kurs 1bc Vux

Upplägg

Matematik 1c ges på dagtid, 3x2 timmar per vecka i 10 veckor. Efter halva kursen skrivs ett delprov och man gör inlämningsuppgifter på varje kapitel.

Bedömning

Vid kursens slut ges ett obligatoriskt nationellt prov. Det består av en muntlig del och tre skriftliga delar. För att se typer av uppgifter som kan ingå i provet gå till provkonstruktörens webbplats.

Ämnesbeskrivning med centralt innehåll och kunskapskrav finns på Skolverkets webbplats.

Kontakta oss | Frågor & svar