Matematik 2b

Kursen utgör fortsättningen på Matematik 1b. Den ger kunskap om algebra och ekvationer, linjära funktioner, andragradsfunktioner och exponentialfunktioner, geometri och statistik.

Matematik 2b ingår i programmen SA, EK, HU och ES på gymnasiet.

Om du tidigare har läst Matematik A eller Matematik 1a rekommenderas du starkt att komplettera med Orienteringskurs Matematik 2 50p, KGYORI11g, antingen i förväg eller parallellt under de första 5 veckorna.

Du bör också läsa den om det är länge sedan du läste Matematik 1b. NTI-skolan ger kursen på distans.

Kursfakta

Kurskod: MATMAT02b
Poäng: 100
Förkunskaper: Matematik 1b eller Matematik A
Kurslitteratur: Matematik 5000, Kurs 2bc Vux eller Matematik 5000, Kurs 2b

Upplägg

Kursen ges på dagtid, 3x2 timmar per vecka i 10 veckor. Efter ungefär halva kursen skrivs ett delprov och det är inlämningsuppgifter på varje kapitel.

Bedömning

Vid kursens slut skrivs ett obligatoriskt nationellt prov. Det består av tre skriftliga delar. För att se typer av uppgifter som kan ingå i provet gå in på provkonstruktörens webbplats.

Ämnesbeskrivning med centralt innehåll och kunskapskrav finns på Skolverkets webbplats.


Kontakta oss | Frågor & svar