Matematik 2c

Kursen utgör fortsättningen på Matematik 1c. Den ger fördjupade kunskaper i algebra, geometri, funktioner och statistik.

Matematik 2c ingår i NA- och TE-programmen på gymnasiet.

Om du tidigare har läst Matematik A eller Matematik 1b rekommenderas du starkt att komplettera med Orienteringskurs Matematik 2 50p, KGYORI11g, antingen i förväg eller parallellt under de första 5 veckorna.

Du bör också läsa den om det är länge sedan du läste Matematik 1c. NTI-skolan ger kursen på distans.

Kursfakta

Kurskod: MATMAT02c
Poäng: 100
Förkunskaper: Matematik 1c eller Matematik A
Kurslitteratur: Matematik 5000, Kurs 2c eller Matematik 5000, Kurs 2bc Vux

Upplägg

Kursen ges på dagtid, 3x2 timmar per vecka i 10 veckor. Efter ungefär halva kursen skrivs ett delprov och det är inlämningsuppgifter på varje kapitel.

Bedömning

Vid kursens slut skrivs ett obligatoriskt nationellt prov. Det består av tre skriftliga delar. För att se typer av uppgifter som kan ingå i provet gå in på provkonstruktörens webbplats.

Ämnesbeskrivning med centralt innehåll och kunskapskrav finns på Skolverkets webbplats.

Kontakta oss | Frågor & svar