Matematik 3c

Kursen ger fördjupade kunskaper om trigonometriska begrepp, fördjupning av geometri, derivator, exponentialfunktioner och talet e, primitiva funktioner och integraler.

Matematik 3c ingår i NA- och TE-programmen på gymnasiet.

Om du tidigare har läst Matematik B eller Matematik 2b rekommenderas du starkt att komplettera med Orienteringskurs Matematik 3 50p, KGYORI11h, antingen i förväg eller parallellt under de första 5 veckorna.

Du bör också läsa den om det är länge sedan du läste Matematik 2c. NTI-skolan ger kursen på distans.

Kursfakta

Kurskod: MATMAT03c
Poäng: 100
Förkunskaper: Matematik 2c
Kurslitteratur: Matematik 5000 3c eller Matematik 5000 3bc Vux

Upplägg

Kursen ges på dagtid, 3x2 timmar per vecka i 10 veckor. Efter ungefär halva kursen skrivs ett delprov och det är inlämningsuppgifter på varje kapitel.

Bedömning

Vid kursens slut skrivs ett obligatoriskt nationellt prov. Det består av en muntlig del och tre skriftliga delar. För att se typer av uppgifter som kan ingå i provet gå in på provkonstruktörens webbplats.

Ämnesbeskrivning med centralt innehåll och kunskapskrav finns på Skolverkets webbplats.


Kontakta oss | Frågor & svar